به رابطه غیر نرمال دیسک مفصلی با کندیل، فوسا و یا برجستگی مفصلی گفته می شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Rosenstiel SF, Land MF, Fujimoto J. Contemporary fixed prothodontics.4th Ed. St Louis. Mosby; 2006: P 36.

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Rosenstiel SF, Land MF, Fujimoto J. Contemporary fixed prothodontics.4th Ed. St Louis. Mosby; 2006: P 36.

 

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر