تحلیل مستقیم استخوان توسّط استئوکلاست ها در سمت فشار PDL که توسط خون به این محل می رسند. این تحلیل در نتیجه اعمال نیروی مداوم با مقدار کم ایجاد می شود. لازم به ذکر است که اعمال چنین نیرویی کار مشکلی است.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page51

 

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر