بدشکلی ریشه دندان را Dilaceration می نامند که در اکثر مواقع زاویه ای بین اپکس با محور طولی دندان ایجاد می شود.   تروما یکی از دلایل ایجاد آن می باشد و در موارد شدید ممکن است مجبور به کشیدن دندان شویم.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit WR., Fields HW., Sarver DM., Ackerman JL. Contemporary orthodontics. 5th ed. St Louis: Mosby; 2013

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر