عضله کوچکی است که زیر Body فک پایین قرار گرفته است و جزء عضلات گروه سوپراهایوئید به حساب می آید. این عضله به شکل منحنی از زائده ماستوئید تا سمفیز امتداد می یابد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Drake RL. Gray’s Atlas of Anatomy. 1st ed.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر