این فایل ها اینسترومنت های منحصر به فردی جهت پرداخت نهایی سطوح ریشه هستند. لبه ی برنده ندارند درعوض با ذرات بسیار ریز الماس پوشیده شده اند.مفید ترین فایل های الماسی اینسترومنت های باکال –لینگوال هستند که در فورکیشن ها به کار می روند و با بسیاری از سطوح ریشه به خوبی منطبق می شوند.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch50 p2828.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر