اسپلینت تشخیصی دستگاهی است که به منظور حذف تطابق سیستم عصبی-عضلانی با اکلوژن موجود و رفع Muscle Splinting و به منظور تشخیص CR واقعی در بیمارانی که دچار دیسکرپانسی CO-CR هستند به کار می رود.

این دستگاه معمولا از اکریل سخت ساخته می شود و تماس یکنواختی را با دندان های فک مقابل فراهم می سازد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

DawsonPE. Functional occlusion: From TMJ to smile design. St. Louis: Mosby; 2007. p.382.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر