در لغت به معنای تشخیص می باشد و در ارتودنسی نیز مانند سایر رشته ها مستلزم جمع آوری داده های اطلاعاتی کافی راجع به بیمار و سپس تفسیر آنها می باشد.

منبع:

Proffit WR., Fields HW., Sarver DM., Ackerman JL. Contemporary orthodontics.  5th ed. St Louis: Mosby; 2013

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر