• یک لیزر دیوپتر به همراه پروب فیبر نوری است که برای استفاده معمولی طراحی شده است . این وسیله از نور لیزر قرمز ( طول موج ۶۶۵ نانومتر) ساطع شده از پروپ فیبر اپتیک استفاده می کند تا سطح دندان را معاینه کند.
  • ساختار دندانی سالم ونرمال هیچ فلورسنسی نشان نمی دهند. ساختار دندانی پوسیده نور فلورسنس قابل توجهی تولید می کنند که بر صفحه نمایش به صورت عددی (۰-۹۹) نشان داده می شود. این حالت با سیگنال های صوتی هم همراه است.
  • سیستم Spectroscopy ضایعات پوسیدگی را شناسای می کندLEDهای خاصی نور آبی یا بنفش با انرژی بالا به سطح دندان می تابدانند. نور این طول موج پورفیرین ها – متابولیت های منحصر به باکتری های پوسیدگی زا را تحریک کرده تا مشخصا به صورت قرمز تظاهر یابند . در حالی که مینای سالم تشعشعات فلوانس به رنگ سبز دیده می شود.
منبع:

Heymann HO,Swift Jr.EJ,Andre V.Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 3p96

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر