در لغت به معنای تکامل می باشد و دلالت بر پروسه ای دارد که شامل تمایز در سطح سلول ها و بافت ها است. در واقع مکانیسم بیولوژیکی که در حین رشد اتفاق می افتد، تکامل نام دارد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Enlow DH. Hans MG. Essentials of facial growth. 1st ed. Saunders; 1996

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر