تعیین کننده های سلامت

کلیه عوامل مرتبط  با سلامت اعم از جنسیت، سن و وراثت در سطح فردی تا روش زندگی، شبکه اجتماعی بومی  و در نهایت شرایط محیطی، فرهنگی و اقتصادی- اجتماعی کلی حاکم بر جامعه را شامل می شود.  سلامت افراد در جامعه با هم متفاوت است و علت این تفاوت عوامل گوناگون فوق هستند که بر سلامت تاثیر گذارند. سطوح تاثیر گذاری عوامل تعیین کننده سلامت با هم متفاوت است و از سطح فرد (سطح میکرو) تا سطح جامعه بین المللی (سطح مگا) متغیر است.

 

منبع:

کتاب ملی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Daly B, Watt RG, Batchelor P, Treasure ET. Essential Dental Public Health. Oxford: Oxford University Press 2013.

 

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر