اتصال اپی تلیوم جانکشنال به دندان توسط فایبرهای لثه ای تقویت می شود که موجب مقاومت لثه ی مارژینال در مقابل  سطح دندان می شود.مجموعه ی اپی تلیوم جانکشنال و فایبرهای لثه ای به عنوان یک واحد عملکردی به عنوان نامیده می شوند.

منبع:

Listgarten MA. Changing concepts about the dento-gingival junction. J Can Dent Assoc. 1970;36:70.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر