التهاب لثه نمی شوند. استعمال محصولات تنباکو وقهوه و چای و دهانشویه های خاص وپیگمان های داخل غذاها موجب ایجاد Dental stains  می شوند.

Dental stains  همان رسوبات پیگمانته روی سطوح دندانی است. مشکل عمده ی Dental stains استتیک است و موجب

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch13 p1208.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر