سلامت دهان عمومی

دانش و هنر پیشگیری و کنترل بیماریهای دهان و دندان با هدف ارتقاء سلامت دهان و کیفیت زندگی از طریق تلاشهای سازمان یافته اجتماعی است

یک رشته تخصصی می باشد که بر مبنای یک سلسله علوم مختلف شامل اپیدمیولوژی، ارتقاءسلامت، آمار پزشکی، جامعه شناسی، و روانشناسی، اقتصاد سلامت، مدیریت و طراحی خدمات سلامت، عملکرد مبتنی بر شواهد و جمعیت شناسی است.

منبع:

Daly B, Watt RG, Batchelor P, Treasure ET. Essential Dental Public Health. Oxford: Oxford University Press 2013.

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Illustrated edition: Community oral health / edited by Cynthia M. Pine. Published by Oxford ; Boston : Wright, c1997.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر