شاغلین حرف سلامت دهان

سالیان مدید تنها نیروی کار دندانپزشکی، دندانپزشکان بودند. تربیت دندانپزشک مانند تربیت پزشک امری هزینه بر است و بخشی از کارهای دندانپزشکی روتین و ساده (نیازمند مهارت کم) هستند. به همین علت همانگونه که پزشکان افرادی را بصورت کمکی برای انجام کارهای پزشکی دارند برای حرفه دندانپزشکی هم افرادی مانند بهداشتکاران پیشنهاد شده اند.در کشوری مانند انگلستان که سیستم سلامت عمومی پیشرفته ای دارد شش نوع نیروی حد واسط دندانپزشکی موجود است.

پرستار دندانپزشکی (Dental nurse)

بهداشتکار دهان و دندان (Dental hygienist)

کمک ارتودنتیست(Orthodontic therapists)

دنتال تراپیست (Dental therapists)

تکنسین دهان ودندان(Dental technicians)

تکنسین دهان ودندان بالینی(Clinical dental therapists)

منبع:

Daly B, Watt RG, Batchelor P, Treasure ET. Essential Dental Public Health. Oxford: Oxford University Press 2013.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Marina Wey Nogueira. ORAL HEALTH SYSTEMS IN EUROPE.  Roubach.http://docshare04.docshare.tips/files/25326/253260589.pdf.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر