نخ دندان توصیه شده ترین ابزار برای برداشت بیوفیلم از سطوح دندانی پروگزیمال است.جنس نخ از فیلامنت های نایلون یا مونوفیلامنت های پلاستیک است و انواع نازک و ضخیم یا طعم دار یا موم شده یا بدون موم است. برخی نخ دندان های مونوفیلامنت پوشش دار را ترجیح می دهند چون یک دست هستند و ساییده نمی شوند.تحقیقات کلینیکی تفاوت قابل توجهی در توانایی برداشت بیوفیلم پلاک دندانی بین نخ دندانهای مختلف را نشان نداده اند.گفته می شود نخ دندانهای موم شده لایه ای از موم را روی سطوح پروگزیمال باقی میگذارند که موجب تسهیل تجمع پلاک و ژنژیویت می شود. هرچند موم روی سطوح دندانی رسوب نمی کند.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch48  p2697-2698.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر