نقصی تکاملی در تشکیل دندان که در نتیجه ی چین خوردن اپیتلیوم تشکیل دهنده ی تاج دندان به داخل فضای پالپی ایجاد می شود. پس از معدنی شدن ، در نتیجه ی این چین خوردگی ، داخل فضای پالپی عاج و مینا خواهیم داشت که نمای رادیوگرافیک آن مانند حضور یک دندان کوچک داخل دندان است‌.

منبع:

Farlex Partner Medical Dictionary © Farlex 2012

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر