• به انحلال لوکالیزه وتخریب انساج دندانی کلسیفیه گفته می شود،وبعنوان ضایعه پوسیدگی یا حفره(cavity) شناخته می شود.
  • باکتری های کاریوژنیک در بیوفیلم ،کربوهیدرات های کوچک را برای انرژی وتولید محصولات جانبی اسیدآلی متابولیزه می کنند . این اسیدهای آلی آگر در اکوسیستم بیوفیلم برای مدتها طولانی موجود باشند، می توانندPH بیوفیلم را به زیر حد بحرانی (۵٫۵ برای مینا و ۶٫۲ برای عاج)پایین بیاورند.PHپایین در تلاش برای رسیدن به تعادل ، کلسیم وفسفات را از دندان به بیوفیلم منتقل می کند. بنابر این نتیجه آن از دست رفتن مواد معدنی دندان یا دمینرالیزسیون است.
منبع:

Heymann HO,Edward J.Swift Jr.EJ,.Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch2 p41

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر