قرار دادن تاخیری ایمپلنت حدود دو ماه پس از کشیدن دندان به منظور اجازه ی ترمیم بافت نرم انجام می شود. این تکنیک طول درمان را به چند ماه کاهش می دهد چون نیازی به صبر برای ترمیم کامل استخوان نیست.چون چندماه اول پس از کشیدن دندان تشکیل استخوان فعال است این تکنیک موجب تسهیل استئوژنز در مجاورت ایمپلنت می شود.این تکنیک زمان برای برطرف شدن عفونت های موجود در محل دندان کشیده شده را فراهم می کند.مشابه قرار دادن فوری ایمپلنت محدودیت های ساپورت استخوان و ثبات ایمپلنت در این تکنیک هم وجود دارد.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch79 p4308-4310.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر