وسيله‌اي است از جنس استينلس‌استيل كه قسمت سري آن داراي دو بخش محدب و مقعر است كه در داخل هم قرار مي‌گيرند. قسمت محدب سري داراي شيارهاي هدايت ‌كننده با اندازه هاي مختلف ۰٫۰۱۶، ۰٫۰۱۸، ۰٫۰۲۰و ۰٫۰۲۲ اینچ براي قرارگيري سيم ‌هاي با سطح مقطع گرد و يا مربعي می باشد و جهت فرم دادن و ايجاد قوس و انحنا در سیم به کار می رود. همچنين از اين وسيله در تشديد نمودن انحنای آرچ واير نيز استفاده مي‌شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Melanie Mitchell. Dental Instruments: A pocket Guide to identification. Second edition. Lippincott Williams and wikins; 2012.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

1.Phinney Dy, Halstead JH. Delmar’s Dental assisting: Acomprehensive approach. 2 nd edition. Thomson; 2003.

2.Gurkeerat singh. Texbook of orthodontics. Third edition. Jaypee brothers; 2012.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر