نقطه Dacryon یک نقطه مرجع آناتومیک است که در محل تلاقی سوچورهای فرونتوماگزیلاری، لاکریموماگزیلاری و فرونتولاکریمال برای تعیین فاصله اینتراربیتال قرار دارد.
از اندازه گیری این فاصله برای تشخیص هایپرتلوریسم استفاده می شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Basavaraj P. , An Atlas on Cephalometric Landmarks, JP Medical Ltd, 2013

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر