ابزارهای ظریفی هستند که برای جرمگیری زیر لثه ای و تسطیح ریشه وبرای برداشت دیواره ی بافت نرم پاکت به کار می روند. هر سر کارگر کورت یک لبه ی برنده در هر سمت تیغه و یک سر گرد دارد.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch50 p2795,2804.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر