یک لایه بیرونی تشکل یافته به ویژه  از مواد جامد ، که بوسیله خشک شدن اگزودا یا ترشحات ایجاد می شود.

منبع:

Dorland’s Medical Dictionary for Health Consumers. © 2007 by Saunders, an imprint of Elsevier, Inc.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر