هر گونه اختلال در رابطه باکولینگوالی یا لبیولینگوالی یک یا چند دندان از یک فک با دندانهای مقابل را می گویند. این مشکل می تواندیک طرفه یا دوطرفه و دندانی یا اسکلتی باشد.

همین مسئله در نام گذاری این مشکل در نظر گرفته می شود.

فک مقصّر مشخّص می شود، یک طرفه یا دوطرفه بودن تعیین می گردد

Unilateral Maxillary buccal crossbite مولر اوّل به این معنی است که مولر اوّل فک بالا در یک سمت با حرکت به جهت باکال باعث ایجاد کراس بایت شده است.

منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page 85

 

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر