اینسیژن اینترکرویکولار یا اینترا کرویکولار یا سالکولار یا اینترا سالکولار یا اینتر سالکولار هم نامیده می شود. از شیار لثه آغاز شده و به سمت اپیکال از طریق اپی تلیوم جانکشنال و اتصالات بافت همبند به استخوان می رسد.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch60 p3373-3374.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر