در موارد ارتفاع استخوان متوسط ( ۷-۹ میلی متر) که نیاز به آگمنتاسیون محدود دارد رویکرد کرستال ممکن است مطلوب باشد. پروسه ای است که از استئوتوم ها برای متراکم کردن استخوان از کرست آلوئلار به سمت بالا مقابل کف سینوس استفاده می کند و منجر به شکستگی کنترل شده ی استخوان کف سینوس در امتداد غشای اشنایدرین می شود و فضا برای گرفت فراهم می کند.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch80 p4336-4337.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر