این نوع اینسیژن مارژینال هم نامیده می شود.از سطح لثه در مارژین لثه شروع شده وبه سمت اپیکال از طریق اپی تلیوم و بافت همبند به استخوان می رسد.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch60 p3373.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر