صدای مفصلی خشن و متعدد ناشی از سایش استخوان ها به هم در مفصل که مشابه صدای تولید شده توسط  سایش شن و ماسه ویا ریختن نمک در آتش و مالش موها بین انگشتان می باشد. این صدا در برخی اختلالات مفصل مانند استئوآرتریت شنیده می شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Rosenstiel SF, Land MF, Fujimoto J. Contemporary fixed prothodontics.4th Ed. St Louis. Mosby; 2006: P 1018.

 

Okeson JP. Management of temporomandibular disorders and occlusion. 7th Ed. St Louis. Mosby; 2013: Chap 8

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Okeson JP. Management of temporomandibular disorders and occlusion. 7th Ed. St Louis. Mosby; 2013: Chap 8

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر