واژه ای کلی جهت اشاره به علائمی است که اغلب بدون درد هستند و در ارتباط با عضلات جونده و مفصل گیجگاهی فکی می باشند. اتیولوژی این مشکلات چند عاملی است و انواع مال اکلوژن، عادات پارافانکشنال، صدمه به فک پایین یا مفصل، و استرس های روانی را شامل می شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Vanderas AP, Papagiannoulis LP. Multifactorial analysis of the aetiology of Craniomandibular dysfunction in children. International journal of paediatric dentistry 2002 12; 5. 336-346.

2.DeLeeuw JR, Steenks MH, Bosman F, Winnubst JA. Multidimensional evaluation of Craniomandibular dysfunction. I: Symptoms and correlateS. Journal of oral rehabilitation 1994 21; 5 501-514.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر