• اعصاب مغزی یا کرانیال اعصابی هستند که به طور مستقیم از مغز و ساقه مغزی منشا می گیرند. برخلاف اعصاب نخاعی که از قطعات طناب نخاعی جدا می شوند. ۱۲عصب نخاعی داریم که ۱۰ تای آنها از ساقه ی مغزی نشات می گیرند. اعصاب مغزی شامل اعصاب زیر است :

Olfactory nerve (I

Optic nerve (II

Oculomotor nerve (III
Trochlear nerve (IV
Trigeminal nerve (V

Abducens nerve (VI

Facial nerve nerve (VII

Vestibulocochlear nerve (VIII

Glossopharyngeal nerve (IX
Vagus nerve (X
Accessory nerve (XI

Hypoglossal nerve (XII

منبع:

https://en.wikipedia.org/wiki/Cranial_nerves

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر