زاویه ای که بین قاعده پیشین و قاعده پسین جمجمه شکل می گیرد. اندازه گیری بین SBa و SN صورت می پزیرد( زاویه خلفی – تحتانی).

بزرگ بودن این زاویه نشاگر موقعیت عقب رفته تر کندیل و گلنویید فاسا می باشد.( البته بزرگی زاویه گونیال و طول بیشتر فک پایین می تواند این مسئله را جبران کند.)

منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page71

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر