آنرا Forward Rotation ویا Anterior Rotation نیز می نامند. عبارت از چرخشی در فک پایین است که منجر به بسته شدن دهان می شود. در حالی که بیمار به سمت راست نگاه می کند، چرخشی Counterclockwise است. علت ایجاد آن رشد بیشتر بخش عقبی نسبت به بخش پیشین است. این چرخش منجر به کاهش نسبی در ارتفاع بخش تحتانی صورت و افزایش بایت می گردد.

منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page165

 

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر