• تغییر کوچک در کانتور دندان موجود، Cosmetic contouring گفته می شود ، آن تغییر می تواند باعث تغییر زیبایی قابل توجه شود.
  • دوباره شکل دادن (reshaping) مینا با گرد کردن زوایا اینسایزال، باز کردن آمبراژورهای اینسایزال وکم کردن برجستگی زوایای خطی فیشیال ، می تواند ظاهری جوان تر ایجاد کند.
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 12p296

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر