سمنتوم آسلولار آفیبریلار نه حاوی سلول و نه حاوی فایبرهای کلاژن داخلی و خارجی است. این سمنتوم محصول سمنتوبلاست هاست و ر انسان به عنوان سمنتوم کرونال شناخته می شود که ۱-۱۵ میکرون ضخامت دارد.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch3 p248.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر