رفلکس قرنیه یا رفلکس چشمک یکی از رفلکس های چشم است که منجر به بسته شدن خودکار پلک هنگام تحریک قرنیه توسط یک جسم خارجی می شود.

هدف از این تست بررسی بسته شدن همزمان دو چشم به هنگام وارد شدن اجسام خارجی می باشد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

– Corneal reflex. (n.d.) Farlex Partner Medical Dictionary. (2012)

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر