• به ستون های شبیه چوب بلال که در فاز چهارم از مراحل رشد پلاک تشکیل می شود Corn cobs گفته می شود.
  • دندان ها به طور نرمال مجموعه ای از بیوفیلم دارند که به شکل غالب از استربتوکوک سانگوئیس واسترپتوکوک میتیس تشکیل شده اند.
  • پلاک دندانی ، لایه ای نرم ، محکم وچسبنده است که روی سطح دندان ها تجمع پیدا می کند.
  • مراحل رشد پلاک : پس از ۳۰-۶۰ دقیقه پلیکل تشکیل شده وپس از ۱۲-۲۴ ساعت، کوکسی ها کلونیزه می شوند، پس از ۱-۳ روز فیلامینتوس ها وپس از ۱ هفته کوکسی وفیلامنتوس ها رشد می نمایند.پس از ۳ هفته چوب بلال ایجاد می شود.
منبع:

Heymann  HO,Swift Jr.EJ,Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 2p45

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر