یکی از انواع تیوبهای موجود روی بند مولر است که با جدا شدن دیواره باکالی خود به یک براکت تبدیل می شود. در واقع این امکان در کارخانه فراهم شده است که دیواره لاکالی این تیوب می تواند توسط وسیله خاصی جدا شود.

خصوصا در مواقعی که بخواهیم بعد از اینکه مولر دوّم آغاز به رویش نمود آنرا با مولر اوّل هم سطح کنیم، این نوع تیوب کاربرد دارد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page272

 

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر