منظور از Contralateral نواحی آناتومیک مشابه در سمت مقابل می باشند که در برابر اصطلاح Ipsilateral  که  معادل نواحی آناتومیک سمت مورد بحث می باشند قرار دارد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Rosenstiel SF, Land MF, Fujimoto J. Contemporary fixed prothodontics.4th Ed. St Louis. Mosby; 2006: P 1017

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر