نحوه ایجاد torque در سیم که در آن دو پلایر لازم جهت ایجاد خم برگشت ناپذیز در سیم به هم نزدیک هستند. در این حالت torque حاصله از یک دندان خاص به شدت حس می شود. این روش را C.H.Tweedبیان نمود.

درک این مفهوم با مطالعه Progressive Posterior Torque کامل می شود.

منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page268

 

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر