استفاده از سیمی که معمولا از یک نوع آلیاژ ساخته شده است که تمام براکتها و تیوبهای مجاور را به هم متصل می کند. محاسبات مهندسی دقیق در مورد اثرات آرچ وایر پیوسته اساسا غیر ممکن است.نتیجه اول حرکت اندک یک دندان است و به محض حرکت، سیستم نیرو تغییر میکند و یک سیستم نیروی جدید باعث حرکت کوچک در یک دندان دیگر یا همان دندان می گردد. نیروها و گشتاورهای تولید شده در هر لحظه در درمان با این وایر خیلی مشخص نیستند. مزیت آن عدم امکان حرکت دندان به میزان زیاد از موقعیت مطلوب می باشد و خاصیت fail safe بالایی دارند.

منبع:

. Caldas s, Ribeiro A, Simplício H, Machado A. Segmented arch or continuous arch technique? A rational approach. Dental Press Journal of Orthodontics. 2014; 19: 126-141.

2. Proffit WR, Fields HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics. 5th ed. St. Louis: Mosby Elsevier; 2012.

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر