کندیلایزیس به معنای تحلیل ایدیوپاتیک کندیل می باشد که با نسبت ۹ به ۱ زنان را بیشتر از مردان درگیر می کند و اغلب در زیر ۱۶ سالگی رخ می دهد. کندیلوزیس بیماری ای با ماهیت جداگانه از سایر موارد پاتولوژیک مفصلی مانند آرتریت می باشد. در این حالت تحلیل کندیل سبب کاهش بعد عمودی کندیل و از بین رفتن ثبات عضلانی اسکلتی مفصل می شود. مواردی مانند سن نوجوانی و جنسیت زن به شدت با کندیلوزیس مرتبط هستند و به این علت، اتیولوژی هورمونال هم برای ای وضعیت پیشنهاد شده است.

علائم کلینیکی شامل انحراف فک پایین یک دختر نوجوان می باشد که با سرعت آهسته رو به بد تر شدن می رود. سمت مبتلا دچار باز شدن پلن فک پایین  و اکلوژن کلاس دو ، و سمت سالم دچار اپن بایت می شود. صداهای مفصلی و سر درد و وزوزگوش از علاِم شایع دیگر می باشند. اما مفاصل دیگر بدن درگیر نمی باشند

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Turvey TA, Scully JR, Waite PD, Costello BJ, Ruiz RL. Oral and maxillofacial surgery. 2nd Ed. St Louis. Elsevier; 2009: Vol III.P 299-305.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Turvey TA, Scully JR, Waite PD, Costello BJ, Ruiz RL. Oral and maxillofacial surgery. 2nd Ed. St Louis. Elsevier; 2009: Vol III

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر