در سیستم جونده ، Rotation به حرکتی گفته می شود که طی آن دهان حول یک نقطه یا محور داخل کندیلی باز و یا بسته می شود. در این نوع حرکت، کندیل ها جابجایی موقعیتی ندارند. در TMJ این حرکت در فضای مفصلی تحتانی رخ می دهد و می تواند در هر سه پلن فضایی افقی، عمودی و ساجیتال رخ دهد.  باز شدن فک پایین  تا حدود ۲۰-۲۵ میلیمتر جدایی دندان های قدامی در حیطه این حرکت می باشد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Okeson JP. Management of temporomandibular disorders and occlusion. 7th Ed. St Louis. Mosby; 2013: P62.

2.Shillinburg HT et al. Fundamentals of fixed prosthodontics. 4th Ed. Chicago. Quintessence; 2012: P48-9.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

1.Okeson JP. Management of temporomandibular disorders and occlusion. 7th Ed. St Louis. Mosby; 2013: Chap 6.

2.Shillinburg HT et al. Fundamentals of fixed prosthodontics. 4th Ed. Chicago. Quintessence; 2012: Chap 2.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر