در برخی افرادی که از نظر متابولیک سالم می باشند، به علت نامعلوم، رشد یک طرفه مندیبل ایجاد آسیمتری می کند. این وضعیت در زنان شایع تر است. از آنجا که رشد کندیلی معمولا مسئول بخش مهمی از وضعیت فوق الذکر است و در برخی افراد اندازه کندیل بسیار بزرگ می شود در دهه ۱۹۸۰ به آن Condylar Hyperplasia گفته می شد. با این حال به علت امکان درگیری بخش های دیگر مندیبل، استفاده از نام Hemimandibular Hypertrophy صحیح تر می باشد. Obwegeser بر اساس محل اصلی رشد و مولفه افقی یا عمودی غالب رشدی، این وضعیت را به سه زیر شاخه Hemimandibular Hypertrophy، Hemimandibular Elongation و Hybrid Form دسته بندی کرده است. تشخیص دقیق این وضعیت به کمک پزشکی هسته ای و جذب بیشتر Tc99 در سمت مبتلا می باشد

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit  WR, White RP, Sarver DM. Contemporary treatment of dentofacial deformity. 1st Ed. St Louis. Mosby; 2003: P 51-4.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Proffit  WR, White RP, Sarver DM. Contemporary treatment of dentofacial deformity. 1st Ed. St Louis. Mosby; 2003: Chap 2,17.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر