گردن کندیل به علت نازک بودن محل شایع شکستگی مندیبل است. در کودکان در حال رشد، معمولا در ۷۵% موارد کندیل شکسته رژنره می شود و مندیبل به رشد صحیح خود ادامه می دهد. در ۲۵% موارد رژنراسیون رخ نمی دهد و در صورت عدم مداخله درمانی سبب انحراف مندیبل می شود. با افزایش سن احتمال رژنراسیون کم شده و احتمال ایجاد انحراف بیشتر می شود. عامل اساسی در جلوگیری از انحراف مندیبل ناشی از شکستگی های کندیلی حفظ Translation کندیلی است.

شکستگی های ناحیه کندیل به شکستگی سر کندیل، گردن کندیل و ساب کندیلار تقسیم می شوند. مدیریت این شکستگی ها به خصوص در کودکان اهمیت دارد زیرا ممکن است موجب تغییر وضعیت رشدی بیمار یا انکیلوز مفصل گیجگاهی فکی شود. .هدف درمان شکستگی کندیل تجدید آناتومی صحیح برای بهبود عملکرد مفصل است. شکستگی های خرد شده شدید سر کندیل به خصوص در موارد یکطرفه، با کندیلکتومی درمان می شوند. در کودکان استفاده از پیوند های کوستوکندیلار برای جایگزینی سر کندیل مفید به نظر می رسد. شکستگی های ساب کندیلار می توانند بسته به میزان جابجایی به وسیله روش های محافظه کارانه یا جراحی درمان شوند. شکستگی های گردن کندیل جابجا نشده با روش های محافظه کارانه، و انواع جابجا شده با Open Reduction درمان می شوند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1-Proffit  WR, Fields  HD, Sarver DM, Ackerman JL. Contemporary Orthodontics. 5th Ed. St Louis. Mosby; 2013: P 124.

2.Choi KY, Yang JD, Chung HY, Cho BC. Current concepts in the mandibular condyle fracture management part I: overview of condylar fracture. Arch Plast Surg. 2012;39(4):291-300

3.Yadav RR, Yadav RY, Dhond VD. Fracture Mandible.Jaypee brothers medical publishers;2012.

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Proffit  WR, White RP, Sarver DM. Contemporary treatment of dentofacial deformity. 1st Ed. St Louis. Mosby; 2003: Chap 17.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر