احتمال اینکه یک جفت فرد (به طور مثال دوقلوها) هردو ویژگی مشخصی (به طور مثال بیماری پریودنتال ) را داشته باشند وقتی یکی از جفت این ویژگی را داشته باشد. به عنوان عددی از صفر تا یک و یا به عنوان درصد ارائه می شود.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch11 p1099.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر