• گرم کننده های کامپوزیت تجاری که کامپوزیت رزین تا درجه حرارت پیش از ست شدن (۱۵۵F (68C حرارت می دهد. این کار برای استقرار راحت تر ماده ترمیمی در حفره می باشد.
منبع:

Heymann HO,Swift Jr. EJ, Ritter  AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 10p273

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر