• ترمیم های خلفی پیچیده ، بازسازی ساختارهای از دست رفته دندان به مقدار زیاد در اثر شکستگی ، پوسیدگی های شدید یا مواد ترمیمی موجود که معمولا شامل جایگزینی یک یا چند کاسپ از دست رفته بوده ونیازمند تمهیدات گیر دار بیشتری هستند.
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 15p429

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر