نشان دهنده شدت بيماريهاي پريودنتال در جامعه ،ميزان آموزشهاي ارايه شده درزمينه مراقبتهاي بهداشت دهان و دندان،

ميزان اثر بخشي آموزشها ومراقبتها، سطح فرهنگي جامعه وميزان توسعه يافتگي جامعه ميباشد.

یک شاخص ارزیابی نیاز به درمان است. برای توصیف شیوع نیاز به درمانهای متفاوت پریودنتال بکار می رود  .  اما بار کلی بیماری را نشان نمی دهد. از اجزاء خونریزی هنگام پروبینگ، جرم یا عدم جرم، و عمق پاکت پریودنتال استفاده می کند.

  • خونريزي از لثه ، جرم، و پاكتهاي پريود نتال.
  • از يك پروب CPI سبك وزن مخصوص با نوك گرد ۵ ميلي متري ، يك نوار سياهرنگ در فاصله بين ۳٫۵ تا ۵٫۵ ميلي متري و حلقه هاي سياهرنگي در فواصل ۸٫۵ و ۱۱٫۵ ميلي متري كه نوك آن براي اين منظور طراحي شده استفاده مي‌شود.
  • سكستانت ها: دهان توسط دندانهاي شماره ۱۸-۱۴و ۱۳-۲۳ و ۲۴-۲۸ و ۳۸-۳۴و۳۳-۴۳و۴۴-۴۸به شش قسمت تقسیم مي‌شوند. هر يك از بخش ها تنها وقتي مورد معاينه قرارمي‌گيردكه در آن ۲ دندان يا بيشتر وجود داشته باشد و اين دندانها مورد كشيدني نيز نباشند.
  • براي معاينه بزرگسالان ۲۰ سال و بالاتر عبارتند از : هر يك از سكستانت هاي خلفي ۲ دندان مولار وضعيت شان بايد ثبت شود و در صورتي كه يكي از آنها موجود نباشد، نمي‌توان ديگري را جايگزين كرد. در صورتي كه دندانها يا دندان مناسبي براي معاينه در یك بخش از ۶ قسمت موجود نباشد ، تمام دندانهاي باقيمانده در آن بخش مورد معاينه قرار گرفته و بالاترين امتياز به عنوان امتياز آن بخش ثبت مي‌شود. در اين حالت، نبايد به سطح ديستال مولرهاي سوم امتياز داده شود.
  • براي افراد زير ۲۰ سال فقط ۶ دندان ۱۶و ۱۱و ۲۶و۳۶و۳۱و۴۶مورد معاينه قرار مي‌گيرند. اينكار جهت اجتناب از امتياز دادن به شكافهاي عميق مربوط به رويش دندان به جاي پاكتهاي پريود نتال انجام مي‌شود. به همين دليل هنگام معاينه افراد زير ۱۵ سال نبايد پاكت ها ثبت شوند، يعني فقط خونريزي و جرم بايد در نظر گرفته شوند. جهت انجام معاينات نيروي وارده به پروب نبايد بيش از ۲۰ گرم باشد. يك آزمايش عملي جهت تعيين نيرو، قرار دادن نوك پروب در زير ناخن شست و فشار دادن آن تا زماني است كه زير ناخن سفيد شود.
  • هنگام وارد كردن پروب بايد نوك آن از نماي آناتوميك سطح ريشه دندان پيروي كند. احساس درد بيمار در حين پروب كردن ، نشانه اي از اعمال فشار بيش از حد است.

در نهایت برای هر فرد ۶ عدد مربوط به ۶ سکستانت بدست می اید. که روش گزارش ان بصورت CPI ماکزیمم یا mean sextant است.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

 

Oral health Surveys, Basic Methods. World Health organization(WHO) . 4th edition. 1997

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

ملک محمدی ط. شاخصهای اندازه گیری سلامت و بیماری در دندانپزشکی. دانشگاه علوم پزشکی کرمان: انتشارات دارکوب

 

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر