پروب National

Institute of Dental Research در میلی متر های ۲-۴-۶-۸-۱۰-۱۲ رنگی است. پروب Marquis در قسمت های سه میلی متری درجه بندی شده است(A). پروبUNC-15 در میلی متر های ۵-۱۰-۱۵ به صورت رنگی علامت گذاری شده است(B). پروبWHO  در میلی متر های ۳٫۵-۵٫۵ به صورت رنگی علامت گذاری شده است(E). پروب Nabers در میلی مترهای ۳-۶-۹-۱۲ به صورت رنگی علامت گذاری شده است.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch50 p2797-2798.

ch6 p409.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر