واکنش بین اکسید فلزی و اسیدهای چرب پایه ی Coe-Pak است. Coe-Pakدر دوتیوب عرضه می شود که بلافاصله قبل از استفاده مخلوط می شود تا خمیر با رنگ یکنواختی به دست آید. یک تیوب شامل زینک اکساید و یک روغن برای پلاستیسیتی و یک چسب برای چسبندگی و لوروتیدول به عنوان قارچ کش است. تیوب دیگر شامل اسیدهای چرب روغن نارگیل است که با کلوفونی رزین یا روزین غلیظ شده است و کلروتیمول به عنوان باکتریواستاتیک است.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch59 p3338.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر