دارای نمای قلوه سنگی ; مانند فیبروم هایی که به طور دقیق کنار هم قرار گرفته اند

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Segen’s Medical Dictionary. © 2012 Farlex, Inc.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر